Tuesday, June 18, 2013

file ghi âm ôn thi môn Semantics

Lúc down nó sẽ bắt điền password, password để down là 13 
có 1 file ghi là 01-2012 là file của năm ngoái, bài giảng cũng vậy thôi, vì tui thu bị thiếu 1 tiếng đầu trong buổi đầu năm nay nên lấy năm ngoái bù vô nha. Cứ nghe đi, không sao đâu. File 01-2 là buổi đầu sau khi giải lao vào đó :D. Có 9 buổi tất cả nha.Buổi nào chỉ thấy 1 file là vì hôm đó không giải lao =="